Three identical strangers (2018)

Three identical strangers – Tim Wardle
(2018)
Mix van documentaire en drama over drie jonge mannen die elkaar in 1980 bij toeval ontmoeten en ontdekken dat ze een identieke drieling zijn die gescheiden is bij de geboorte. Het verhaal wordt breed opgepikt door Amerikaanse media en de broers staan even in het middelpunt van de belangstelling. Wat het nieuws destijds niet haalde is de uiterst sinistere geschiedenis die schuilging achter hun scheiding. Dankzij geduldig speurwerk lukt het de regisseur dertig jaar later wel om het geheim achter de wrede scheiding te ontrafelen.