The Blue Caftan (2022) & The Cairo Conspiracy (2022) | 2 films + diner

Venue

Filmhuis Parklaan

Parklaan 7, 3972 JX Driebergen-Rijsenburg

Driebergen-Rijsenburg, UT, NL, 3972 JX

.

15.00 uur

The Blue Caftan – Maryam Touzani, Marokko

The Blue Caftan opent met de vingers van kleermaker Halim, die bewonderend en vakkundig door de prachtige blauwe zijde van de kaftan glijden waaraan hij werkt. Niet veel later zien we hoe diezelfde vingers zachtjes de handen van zijn nieuwe leerjongen Youssef omvatten als hij uitlegt hoe hij stof moet knippen.

Maryam Touzani’s nieuwe film lijkt in eerste instantie een traag, wat gekunsteld drama over verborgen homoseksuele gevoelens in Marokko, waar daar nog steeds een celstraf op staat. Er ontstaat een broeierige sfeer tussen de ingetogen kleermaker en zijn jongere, knappe pupil. Tussen hun aantrekken en afstoten krijgt de kijker een blik op het verdwijnende ambacht van Halim (Saleh Bakri), die samen met zijn stuurse vrouw Mina (Lubna Azabal) arbeidsintensieve handgemaakte kaftans verkoopt.

Naarmate de film vordert blijkt hij over nog veel meer te gaan dan Halims verborgen geaardheid. The Blue Caftan toont mooi hoe oprechte liefde uiteenlopende vormen kan aannemen. Zo zijn Halim en Mina geen praters, maar krijgt hun relatie via kleine momenten– zoals het samen roken op een avondje uit – steeds meer reliëf. En duiken na een tijd niet alleen shots op van handen die flirten of borduren, maar ook van Halims vingers die Mina helpen bij het aankleden of teder over het litteken van haar mastectomie glijden. Zij blijkt terminaal ziek. Samen met Youssef wordt de kijker onderdeel van de ongewone, maar enorm liefdevolle band tussen de echtelieden, die innemend worden gespeeld door Bakri en de steeds frêlere Azabal.

Ondanks dat je de beklemming van het maatschappelijk verbod op homoseksualiteit wel voelt in de ommuurde omgeving van de medina, benadert regisseur Touzani de driehoeksrelatie als een privé-aangelegenheid: hoe gaan deze mensen, die van elkaar houden, in hun eigen intieme ruimte met elkaar om? Het leidt tot een slot dat je met een brok in de keel achterlaat.

Klik hier voor de trailer

IMDb 7.6 – 2h03 min.

19.00 uur

The Cairo Conspiracy – Tarik Saleh, Egypte

Cairo Conspiracy is een opmerkelijke spionagethriller die zich afspeelt tegen het decor van de zeer invloedrijke, soennitische Al Azhar universiteit in Caïro. Naast spanning biedt de film een leerzaam exposé, of demasqué, van de macht.

De Al Azhar universiteit telt ruim 300.000 studenten en is de hoogste autoriteit als het gaat om islamitische leer, interpretatie en sharia binnen de soennitische wereld. De grootimam die de raad van schriftgeleerden van Al-Azhar voorzit, is een zeer machtig man – de paus van de soennieten, stelt filmmaker Tarik Saleh. Hij wordt benoemd voor het leven en kan de wereldse macht het leven behoorlijk zuur maken.

Na de dood van Al Azhars grootimam komt al snel de vraag op tafel wie zijn opvolger moet worden. Binnen de raad van Al Azhar geniet de strikte sjeik Al-Durani veel aanhang en de koppige blinde sjeik Negm veel gezag. Maar Egyptes militaire regime wil een plooibare opvolger, geen scherpslijper die banden cultiveert met de radicale moslimbroeders. Kolonel Ibrahim van de Egyptische staatsveiligheidsdienst moet het zaakje zien te regelen; hij is het standaardtype van de competente, ervaren en doodvermoeide middenmanager die moet zien te dealen met vreselijke superieuren.

Om het vertrouwen van hardliners binnen de theologische faculteit te winnen, compromitterende informatie te verzamelen en intriges te spinnen heeft Ibrahim een spion nodig. Die vindt hij in Adam, een arme visserszoon die als koranstudent is aangenomen aan de Al Azhar-universiteit. De brave Adam, die wel beter weet dan zich te verzetten tegen de staat, pendelt al snel tussen middeleeuwse moskee en hipstercafé, waar de kolonel hem opwacht met latte, brownie en instructies. Adam beweegt zich in een verborgen wereld van gefluister, gekuip en gekonkel en infiltreert in een wespennest: zowel falen als succes kan hem fataal worden. Maar onder druk blijkt hij over een diep reservoir aan vindingrijkheid, lef en meedogenloosheid te beschikken.

Cairo Conspiracy won in 2021 in Cannes de prijs voor beste scenario. Zeer begrijpelijk, want Tarik Saleh, sinds 2015 persona non grata in Egypte, biedt via zijn labyrintische intrige inzicht in een wereld van impliciete dreiging en passief-agressieve communicatie. Een wereld waar elk woord op een goudschaaltje wordt gewogen. Cairo Conspiracy is niet anti-islam of anti-religieus; als Al Azhar oogt als een beklemmende schemerwereld komt dat vooral door de politieke conflicten tussen het Egyptische leger en de moslimbroeders die doorsijpelen in deze tijdloze zone van gebed, studie en voorzang. Geen religie kan zich helemaal aan het aardse onttrekken, moet zelfs een blinde sjeik ten slotte onder ogen zien.

Klik hier voor de trailer

IMDB 7.0 – 2h6min