Trois Couleurs (’93-’94): Combikaart Blanc & Rouge | inclusief diner

Venue

Filmhuis Parklaan

Parklaan 7, 3972 JX Driebergen-Rijsenburg

Driebergen-Rijsenburg, UT, NL, 3972 JX

.

Combikaart voor de twee zondagsfilms met diner

Krzysztof Kieslowski

Blanc – Zondag 19 maart – 15.00 uur

Dit is het tweede deel van Kieslowski’s trilogie gebaseerd op de Franse begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap.

In Blanc spelen Zbigniew Zamachowski en Jerzy Stuhr twee broers.

Hoofdpersoon is dit keer de dameskapper Karol (Zbigniew Zamachowski). We treffen de ongelukkige als hij juist van zijn vrouw Dominique (Julie Delpy) gaat scheiden. Het huwelijk met de beeldschone Parisienne, met wie hij een kapsalon in de Franse hoofdstad bezat, strandde op Karols impotentie. Als dan ook nog die kapsalon in vlammen opgaat, wacht hem een leven onder de veelbezongen bruggen. In de metro blaast hij op een kammetje en een vloeitje.

Kieslowski en zijn vaste co-scenarist Krzysztof Piesiewicz hebben veel gevoel voor zwarte humor en bovendien zijn ze genadeloos voor hun personages. Blanc is vergeleken met Bleu een andere film. Rake psychologie op de zondagmiddag.

IMDB 7,6 1h32min

klik hier voor de trailer

De film is Nederlands ondertiteld, de trailer alleen in het Engels.

Rouge – Zondag 19 maart – 20.00 uur

Trois couleurs: Rouge is het sluitstuk van Kieslowski’s trilogie over de verworvenheden van de Franse Revolutie.

Valentine rijdt een hond aan. Ze brengt hem naar de eigenaar, een gepensioneerde rechter. Het is een eenzelvige man die weinig om de hond lijkt te geven. Hij brengt zijn tijd door met het afluisteren van telefoongesprekken van zijn buren. Valentine wil hen waarschuwen, maar ziet daar op het laatste moment van af. Ze beseft dat ze die mensen niet werkelijk een dienst bewijst, maar het doet voor haar eigen gemoedsrust. Het is de rechter die de onzelfzuchtigheid van haar daden in twijfel trekt. Er ontstaat een vriendschap waarin ze dingen van elkaar weten en begrijpen zonder dat ze uitgesproken hoeven te worden.

Vrijheid in Bleu was leven zonder herinneringen, zonder banden, zonder liefde zelfs. Gelijkheid in Blanc was wraak, en liever nog iets meer zijn dan een gelijke. En broederschap? Niet zomaar de liefde voor de medemens, want die zou altijd vermengd zijn met egoïstische motieven. De liefde tussen mens en dier? De hond loopt weg bij Valentine en Auguste bindt zijn hond aan een boom. Het is kennelijk iets verheveners, een mystieke band, een onberedeneerbaar gevoel van verwantschap tussen twee mensen van hetzelfde sensitieve soort die voorbeschikt zijn elkaar ergens in het leven te treffen.

Rouge lijkt nog eens te willen benadrukken dat de kracht van de liefde alles overwint. Of zit het anders?

IMDB 8,6 – 1h39min

klik hier voor de trailer

De film is Nederlands ondertiteld, de trailer niet.

KRZYSZTOF KIESLOWSKI (1941-1996)

Wie was deze filmmaker?

Na het voltooien van zijn drieluik Trois couleurs in 1994 zei Krzysztof Kieslowski nooit meer een film te zullen regisseren. Hij wilde zich wijden aan een rustig leven in z’n zomerhuis en had genoeg van de moeilijkheden die een compromisloos filmmaker in toenemende mate het leven zuur maakten. Kieslowski, een van de invloedrijkste Europese filmers van de laatste twintig jaar, hield woord, al geloofde niemand hem helemaal. Op 13 maart 1996 overleed hij, 54 jaar oud aan een hartaanval.

Het Filmfestival Rotterdam was de eerste plek waar zijn werk internationale aandacht kreeg. Het litteken (Blizna) werd begin jaren zeventig gepresenteerd als onderdeel van een nieuwe golf van Poolse filmers, die gesierd werd met de term ‘cinema van de morele verontrusting’ en waarvan de leden zich schaarden achter het banier van Solidarnosc.

Het werk van Kieslowski bleek al snel te rijk om uitsluitend politieke doeleinden te dienen. Zijn talloze documentaires over het dagelijks leven in een totalitair systeem ademden humaniteit en wijsheid. Amator, het fictieve portret van een amateurcineast, werd verrassend bekroond op het festival van Moskou.

Naast de filosofische observaties van het toeval en van alledaagse metafysische dilemma’s onderscheidden Kieslowski’s films zich vooral door een transparante stijl, die emoties wist te vertalen in camerabewegingen en vice-versa. Ook zijn vaste componist Zbigniew Preisner, nu een internationale coryfee, drukte een stempel op de herkenbare stijl van Kieslowski.

Zijn onbetwiste meesterwerk was de oorspronkelijk voor televisie gemaakte tiendelige cyclus Dekalog, waarin zonder enige traditioneel-religieuze franje onderzocht werd wat de betekenis van de Tien Geboden zou kunnen zijn voor de moderne, tot desinteresse in morele kwesties geneigde mens. Van twee van die films maakte Kieslowski ook een langere versie, zoals de veelvuldig bekroonde, uiterst effectieve aanklacht tegen de doodstraf A Short Film about Killing.

Toen Kieslowski eenmaal in brede westerse kring ontdekt was, kreeg hij de rol opgedrongen van een goeroe. De films die hij in Franse co-produktie maakte, zoals La double vie de Véronique en het drieluik Trois couleurs: bleu, blanc, rouge leden daar enigszins onder. Zijn stijl werd gekunsteld, de nadruk op wonderen, morele dilemma’s en al datgene wat de mens niet begrijpen kan tussen hemel en aarde, soms pretentieus en te gewichtig.

Maar hoe u er dan ook naar kijkt: hij is een man die drie franstalige klassiekers heeft gemaakt die tot op de dag van vandaag met veel waardering worden bekeken.

Beste Filmfan,

Hartelijk welkom, fijn dat u naar de film komt. In verband met Corona/COVID 19 hebben we een aantal maatregelen genomen om er voor iedereen een prettige en veilige voorstelling van te maken.

Voordat u naar de film komt, beantwoord dan de volgende vragen:

  • Heeft u nu Corona/COVID 19?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden Celsius)?
  • Bent u in thuisisolatie of quarantaine?

Heeft u een van de vragen met ja beantwoord op de dag van de voorstelling? Dan mag u niet naar het Filmhuis komen.

Op de avond van de voorstelling gaat het ook anders dan anders:

  • Neemt u uw e- ticket mee?
  • De deuren gaan om 19.30 open, wilt u tot die tijd buiten wachten?
  • Wilt u bij binnenkomst uw handen minimaal 30 seconden ontsmetten? Er zijn ontsmettingsmiddelen voorhanden.
  • Na afloop kunt u napraten, klinken en een glaasje drinken.

Helpt u mee om de grenzen van een ieder te respecteren? Hartelijk dank!