Berichten

Daens (1992)

Daens (1992), Stijn Coninx; 2u 18m, IMDb 7,5

Belgisch epos met Jan Decleir naar de roman van Louis Paul Boon. In 1890 gaat Pater Adolf Daens naar Aalst, een textielstad waar kinderarbeid een wijdverbreid verschijnsel is, de lonen en werkomstandigheden verschrikkelijk zijn, de armen geen stem hebben en de katholieke kerk de kleine burgerij steunt in het onderdrukken van arbeiders. Hij schrijft een paar columns voor de katholieke krant die leiden tot een oproer onder de arbeiders. Daens wordt uit de katholieke partij gezet, stapt over naar de christen-democraten en wordt gekozen in het parlement. Nadat Rome hem heeft gedisciplineerd, moet hij kiezen tussen twee roepingen, als priester en als voorvechter van de arbeiders.