Berichten

Satyricon (1969)

Satyricon (1969), 129 min, imdb 7,0

Een reeks onsamenhangende mythische verhalen die zich afspelen ten tijde van het tirannieke bewind van keizer Nero. Losjes gebaseerd op de tekst van Petronius waarvan fragmenten bewaard zijn gebleven. Fellini vult de ontbrekende stukken in alsof het geheel een droom is.